Jaettavien tuotteiden toimitus

Jaettavat tuotteet toimitetaan  osoitteeseen

Meditalo ESA Oy / Esa Jakelut
Esa Lehtipaino, Lastaus 7
Ilmarisentie 7
15200 Lahti

Lisätietoja toimittamisesta antaa tarvittaessa logistiikkapäällikkö Stefan Suhonen (kts. yhteystiedot).

 

Kuva suurenee klikkaamalla